VENTURA–VENKOV s.r.o. Výrobní program SEKOL®

Selský původ a celoživotní práce v zemědělství přivedly Vlastimila Marka po roce 1994 do prostor bývalého hraběcího velkostatku. Od r. 2003 se společně s manželkou zabývají výrobou a prodejem biopreparátů šetrných k životnímu prostředí. V r. 2010 aktivity citlivé k přírodě daly vzniknout subjektu EKOfarMA Horecký dvůr. Manželé přetvářejí nejen farmu samotnou, ale zdokonalují i svoji podnikatelskou a osvětovou činnost. Vznikají aktivity, které se ve výsledku vhodně propojují, a tak získávají na přidané hodnotě jako jedinečný celek. Cílem je uvést zpět do života usedlost Horecký Dvůr, který byl v minulosti jedním z devíti hospodářských dvorů patřící k choltickému panství.

Postupně byl založen ovocný sad s důrazem na chuťovou rozmanitost postupně dozrávajících odrůd v systému ekologického zemědělství tak, aby mohly být nabídnuty produkty z vlastního ovoce. Kolem sadu vznikla Ekostezka Země rytíře Sekolíka, která především dětem prakticky ukazuje, jak fungují přírodní procesy a možnosti využívání biotechnologií vlastní produkce. Stezka byla doplněna přírodními herními prvky a stala se oblíbeným cílem nejen školních výletů.

Areál, vč. Ekostezky, je přístupný pro veřejnost po dohodě. Biopreparáty výrobního programu SEKOL lze zakoupit přes e-shop. Ovoce ze sadu a produkty z něj dle sezónnosti zakoupit na akcích v regionu s tradiční tématikou. 

Anna Marková je iniciátorkou vzniku FORMANSKÉ STEZKY, která propojila areály místních certifikovaných producentů s tématem „putování“ lidí po cestách, kteří si předávají své zkušenosti, a tak nejen že přirozeně zvyšují odbyt lokální produkce, ale nabývají i mnoho praktických a tradičních vědomostí.

Pořádá osvětové přednášky a workshopy na téma Jak se chovat k přírodě.

Kontakt

VENTURA–VENKON s.r.o.
Horecký Dvůr 66 • Jedousov • 535 01 Přelouč
tel.: 602 582 224
markova@ventura-venkov.cz
www.ventura-venkov.cz


f1-12EmailTelefonEshopMAS ŽR piktogram Formanská stezka

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
AKTUALIZACE: Lea Turynová (MAS ŽR) org. 127, 18.10.2022 v 14:41 hodin