Systém lokální ekonomiky

Regionální produkce

Lokální ekonomika je systém využívání lokálních zdrojů, tj. systém vzájemné podpory, který má široké souvislosti, příčiny a důsledky.

Vědomá podpora lokální produkce je součástí identity každého člověka, který v daném regionu žije. Dnešní aktivity tvoříme, abychom zachovali funkční místo pro život dalším generacím.

Lokální zdroje jsou v mnoha podobách a jsou to nejcennější, co v regionu máme. A protože se váží ke konkrétnímu místu, jsou jedinečné.
Mezi lokální zdroje počítáme především historii, tradice, krajinu, přírodní zdroje, finanční zdroje, ale především ty lidské.

Principem je podpora spolupráce subjektů tak, aby se místní produkce v místě vytvořila, zpracovala a prodala, aby producenti spolupracovali, aby sdružovali technologie, služby a odbytová místa. Pouze tak je zaručena přidaná hodnota produktu a jeho konkurenceschopnost právě v tom, že vzniká jako lokální, specifická pro daný region.

Tím vznikají aktivity, které jsou k využití pouze a jedině v daném regionu a zákazník za nimi musí přijet. Zde nastává ekonomické zhodnocení další související nabídky: ubytování, stravování, místní služby, odbyt jiných produktů. Vložené finance se zúročí na místním trhu. Získávají přidanou hodnotu. Neodcházejí z regionu. Stabilizuje se ekonomická síla regionu.

Spolupráce subjektů tak funguje na bázi tzv. zkracování řetězců mezi místními dodavateli a odběrateli. To má široké prokazatelné dopady na zlepšení kvality našeho celkového života, především kvality přírody a našeho vlastního zdraví.

Místní komunita – Železnohorský region - je vhodným zdrojem, kde získat informace o místních subjektech, kdo co a jak dělá či plánuje. A také jak se zapojit…V rámci široké celospolečenské osvěty pravidelně vydává soubor materiálů, který podporuje využívání lokálních zdrojů, vždy v dubnu na danou sezónu vydává noviny a katalog:


Logo MAS ŽR 50x50   Publikace

Lokální ekonomika
Stará jabloň vypravuje příběh ovocného stromu
Příběh opravdového jídla

Logo MAS ŽR 50x50   Videorecepty

Dana vaří s dětmi a pro děti

Kliknutím na ikonu "sendvič" zobrazíte seznam videí (playlist).

Logo MAS ŽR 50x50   Noviny

Doma v Železných horách 2013
Doma v Železných horách 2014
Doma v Železných horách 2015
Doma v Železných horách 2016
Doma v Železných horách 2017
Doma v Železných horách 2018
Doma v Železných horách 2019
Doma v Železných horách 2020
Doma v Železných horách 2021
Doma v Železných horách 2022
Doma v Železných horách 2023

Doma v Železných horách 2024


Logo MAS ŽR 50x50   Aktuální katalog producentů