Milan Víšek, Lipinské mléčné výrobky [ Regionální výrobce nebo produkt ]

Milan Víšek, Lipinské mléčné výrobky - informace z encyklopedie