Jiří Vašíček, Český med z Licoměřic [ Regionální výrobce nebo produkt ]

Jiří Vašíček, Český med z Licoměřic - informace z encyklopedie